За Нас

Местни вековни традиции и съвременен поглед

Либера естейт е малък бутиков винен проект, който носи името на богиня Либера – богинята на плодородието и свободата.

Началото на Либера естейт датира от 2013 година като тогава се произвеждат къси серии експериментални вина от различни сортове грозде.

За Нас

През 2017 година вече оформихме нашето портфолио и стартирахме на винения пазар.

Целта пред нас е да покажем истинския облик на българското вино като съчетаем местните вековни традиции и съвременния поглед на нашия екип.

Когато говорим за прословутите вина от Мелнишкия район, няма как да не споменем местните сортове, които можем да срещнем само и единствено тук – Мелник 55, Широка Мелнишка лоза, Мелник 82, Сандански мискет и керацуда. Те са и ще бъдат водещ мотив във вината на Либера естейт.

Макар и да е отминало твърде малко време оттогава, вината на Либера естейт се оттвърдиха като символ на региона с доказано качество.

Галерия

Екип

Мария Сариева
Търговски представител за гр. София

Виж Повече

Лозята на Либера Естейт

Лозя

Лозята на Либера естейт

Се намират в с. Хотово, община Сандански. Селото е разположено между Сандански и Мелник в Долината на Струма като винено-географска област.

Сортовото разнообразие е изключително като най-големи масиви отглеждаме ендемитните сортове за региона – Широка мелнишка лоза, Мелник 55, Мелник 82, Керацуда и Сандански мискет.

Палитрата от сортове се допълва от международни (световни) сортове като Шардоне, Мерло, Мускат, Сира и Каберне совиьон. Отскоро сме приютили и отглеждаме с много любов сортове като Каберне фран, Верментино, Асиртико, Гренаш и Мурведр, които смятаме за подходящи за отглеждане в региона.

Климатът

В Долината на Струма е под влияние на топли въздушни течения, идващи по поречието на река Струма от Бяло море. Характерен е с високи температури през лятото и мека и влажна зима.

Това е един от винарските региони с най-дълго слънцегреене в България, което е важен компонент за узряване на гроздето. Наличието на 7, обграждащи ни, планини също е фактор, който е нужен за лозята.