Информация за дружеството

ЛИБЕРА ЕСТЕЙТ ООД
Седалище и адрес на управление: София, ул. Славянска 2,
Данни за кореспонденция: София, ул. Славянска 2,
Електронна поща: office[at]liberaestate.com,
Телефон: + 359 2 815 96 11,
Интернет сайт: liberaestate.com
Вписване в публични регистри: ЕИК 202 496718,
Регистрация по ЗДДС: BG 202 496718.

Причини за събиране и обработване на лични данни

ЛИБЕРА ЕСТЕЙТ ООД събира и обработва личните данни на физическите лица добросъвестно, прозрачно и в съответствие със законодателството на България и Европейски съюз.

Личните данни на потребителите се събират за няколко основни дейности, а именно:

– за осъществяване на покупко-продажба на стоки или услуги през интернет сайта на дружеството,
– за доставка на поръчаните стоки или услуги,
– за създаване на клиентски профил,
– за анализ на покупките на клиентите и предлагане на преференциални условия,
– за подобрение на услугите на дружеството,
– за статистически анализ на използваните рекламни канали и посещаемостта на сайта на дружеството,
– изпращане на електронен бюлетин, при изразени изрично желание от клиентите,
– за счетоводни цели,
– за статистически цели.

Личните данни, които се обработват и събират:

– Имена на клиента – необходими за осъществяване на покупката и доставката.
– Адрес за доставка – необходим за изпращане на направената покупка,
– Телефон – за осъществяване на доставката и обратна връзка при необходимост,
– Електронна поща – връзка с клиентите и потвърждаване на поръчките, за изпращане на информационен бюлетин, при изразени изрично съгласие.

Задължения в изпълнение на нормативни актове

ЛИБЕРА ЕСТЕЙТ ООД обработва и съхранява лични данни свързани със законодателството в България и Европейски съюз и в изпълнение на задълженията, свързани с него. Такива задължения са:
• извършване на продажби от разстояние – Закона за защита на потребителите и задължения към Комисия за защита на потребителите,
• задължения свързани с Регламент на ЕС 2016/679 от 27 април 2016 и Комисията за защита на личните данни.
• задължения свързани със Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Защита на личните данни

ЛИБЕРА ЕСТЕЙТ ООД събира и обработва лични данни при покупка на продукти и услуги през уеб сайта moulin.bg , за да може да изпълни своите задължения и да предложи по-добро обслужване на клиентите. Стремим се да положим максимална защита на Вашите данни с оглед на нашето партньорство и коректни взаимоотношения.

Срок на съхранение на личните данни

Личните данни на потребителите се съхраняват до времето на съществуване на профила онлайн магазина на ЛИБЕРА ЕСТЕЙТ ООД. При изрично желание от потребителите, данните се изтриват и не разкриват личността, на извършилия покупката. Запазват се извършените покупки, но не и потребителя, който ги е направил.

Коригиране или изтриване на лични данни

Потребителите на сайта, които са физически лица, имат право да се информират за обема съхранявани за техни лични данни, да ги коригират или да поискат тяхното изтриване. Упражняването на тези права, може да бъде изискано на електрона поща office at moulin.bg или на хартиен носител на адреса на дружеството.

Компетентен надзорен орган за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: +359 2/ 915 3518
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Последна актуализация на Политика за защита на личните данни: 8 декември 2021 г.